Primary tasks

פריטים
חנוכה ב', 03/12/2018 - 16:30 עד ב', 10/12/2018 - 17:30

חנוכה – חג השונה והמיעוט

הרעיון שבחנוכה ניצחו מעטים את הרבים הוא מרגש ומיוחד. הרעיון שהרוב רצה להשליט את דעתו על המיעוט הוא מה שנמצא בעומק הסיפור הזה לדעתי. לרוב היה קשה להכיל את המעטים, את המיעוט, את השונה.

כולנו פוגשים בחיים אנשים שהם מיעוט, לפעמים זה אנחנו בעצמינו. לפעמים לא מדובר על מיעוט מספרי אלא מיעוט בכוחות, לדוגמא אנשים עם מגבלה מסויימת.

כיוון שבחנוכה [שלא כמו בפורים] הסיפור הוא על כך שרצו שלא נחייה חיים יהודיים [בפורים לא רצו שנחיה בכלל, ניסו להשמיד אותנו, בחנוכה רצו שנחייה כיוונים. השמדה פיסית לעומת השמדה רוחנית] החלטתי להביא סיפור על איך משה רבינו התחיל ללמוד תורה עם אלוהים. כולנו מכירים את הסיפור של הסנה הבוער ואת הסיפור שמשה בילה ארבעים יום וארבעים לילה עם אלוהים לפני שחזר עם עשרת הדיברות לעם ישראל במדבר. בתלמוד הירושלמי [מסכת הוריות, פ"ג ה"ח] מסופר מה עשה משה בהר סיני במשך ארבעים יום?

"כל אותן ארבעים יום שעשה משה בהר היה לומד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנה."

כלומר, משה התקשה בלימוד.

כן, כן, כן. משה רבינו שאנו כבר יודעים שהיה כבד פה וכבד לשון – גימגום כנראה. בכל מקרה, סוג של לקות. וכעת מתברר כי למשה הייתה בעיית זיכרון, ואולי גם בעיית הבנה?

אחרי ארבעים פעמים שאלוהים מנסה ללמד את משה, בסוף הוא פשוט מוסר לו את זה במתנה. אך בעיניי הדגש הוא דווקא על הקושי שהיה למשה. ובכל זאת אלוהים בוחר בו להיות מי שימסור לעם ישראל את התורה. אלוהים בוחר דווקא באדם עם קשיים להיות מנהיג.

כמה מהנשים המפורסמות בתנ"ך היו עקרות. גם יצחק וגם יעקב סבלו מקשיים בראייה.

הסיפורים האנושיים שהתורה מספרת לנו על האבות והאמהות שלנו מראים לי שלכולנו יש מגבלות. הגיבורים והגיבורות המקראיים הם לא אלים או אלוהיים, אלא אנושיים על כל המשתמע מכך.

בחנוכה השנה אני מציע לעצמי להתמקד במעוטי היכולת מסוגים שונים, פיסית, רוחנית, כלכלית, חברתית.

בחג האור, חג האורים זה הזמן לראות היטב לאור נרות החנוכה והשמש את אלה שלעיתים נשכחים, אלה שמתעלמים מהם, אלה שפניהם פחות מוארים.

 

       
 

שפות

טוּקוּל קטן בערבה

סמר-ארט

סדנאות אמנות בקבוצות קטנות
המותאמות לידע הטכני של התלמיד. הן מהוות מקום מפגש רגוע, מהנה, יצירתי, חוויתי ובעיקר תומך באדם באשר הוא.
הסדנאות פתוחות לכל אנשי האזור מתחילת נובמבר 2017 ועד יולי 2018


א ב ג ד ה ו ש
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

שעון קיץ 2019

התחלת השעון: 29 במרץ 2019 בשעה 02:00 (יום שישי שלפני יום ראשון האחרון במרץ) השנה יסתיים שעון הקיץ בלילה שבין שבת , ליום ראשון 27.10.2019, בשעה 02:00.

שעה מקומית

מיקום