פרטים מזהים

אדמיניסטרטור

Susanne Tamir
Kibutz Samar
D.N.Hevel Eilot 88815 Israel
00972 (0)52 3252770
 contact@kibbutz-samar.com

אחראי לתוכן

Kibbutz Samar
D.N. Hevel Eilot
8881500 Israel
00972(0)8 6356711
 contact@kibbutz-samar.com

 

תוכן

למפרסם שמורה הזכות שלא לשאת באחריות לנושאים, לדיוק, לשלמות או לאיכות המידע שהוא מספק. משום כך יידחו על הסף תביעות בגין נזק שנגרם עקב השימוש במידע כלשהו, גם אם אינו שלם או שגוי. המפרסם יוכל להרחיב בכל אחד מדפי המסמך הכולל, לשנות אותם, למחוק חלק מהם או את כולם – וזאת ללא צורך בהודעה נפרדת.

הפניות וקישורים

המפרסם לא יהיה אחראי להפניות או לקישורים כלשהם אל תכנים בדפי המידע שלו – אלא אם כן יהיה לו ברור לגמרי כי בהפניות או בקישורים יש תכנים בלתי חוקיים ותהיה לו האפשרות למנוע מהמבקרים באתר שלו מלהגיע אל תכני ההפניות והקישורים האלה. אם ייגרם נזק למי שייכנס להפניות או לקישורים האלה, אפשר יהיה לתבוע רק מי שפרסם אותם, ולא את מי שהתחבר אליהם. יתר על כן, המפרסם לא יישא באחריות ל"פוסטים" או למסרים שיכתבו המשתמשים באתר שלו ב"צ'טים", תגובות או ברשימות נמענים שמספק האתר.

מידע בדבר זכויות יוצרים

על האתר ועל כל חלקיו, ובייחוד שמו והסימן ("לוגו"), הגרפיקה, התצלומים וסרטי הווידאו והטקסטים שבו, חלים זכויות היוצרים. כל שימוש בתכני האתר או בחלק מהם מחייב קבלת הסכמה בכתב מאת המפרסם!

בעניין החיסיון

מי שישתמש בזכות שתינתן לו לפרסם באתר מידע עסקי או פרטי (כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון,) יעשה זאת מרצונו. אסור לעשות שימוש מסחרי (מכירה) בכתובות שפורסמו באתר, בטלפונים ובמספרי פקס וכן בכתובות דואר אלקטרוני. כל מי שישלח הודעות זבל ("ספאם") יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

אֲתָר זה עושה שימוש בשירות Google Analytics שמספק מנוע החיפוש גוגל של חברת האינטרנט גוגל בע"מ. Google Analytics מפעיל "עוגיות" (“cookies”), שהן קבצי טקסט הממוקמים במחשב האישי כדי לסייע לאֲתָר לנתח מה עושים המשתמשים הנכנסים לאתר. המידע שמספקות ה"עוגיות" על השימוש שאתה עושה באתר (כולל הכתובת-IP שלו) יועבר לגוגל ויאוחסן בה על גבי שרתים הנמצאים בארצות הברית. במקרה של הפעלת כתובת-IP מוסתרת [או: במקרה של הפעלת כתובת-IP אנונימית/עלומה] יקטע/יסתיר את השדר האחרון מהכתובת-IP המוסתרת [או: האנונימית/עלומה] למדינות החברות באיחוד האירופי כמו גם לחברים אחרים להסכם השוק האירופי המשותף. רק במקרים יוצאי דופן נשלחת הכתובת-IP המלאה או מקוצרת בידי השרתים שבארצות הברית. לטובת הגורם המספק את האתר תשתמש גוגל במידע זה כדי להעריך את השימוש שאתה עושה באתר, תאסוף דוחות על פעילות האתר למען מפעילי אתרים ותספק לגורם המספק את האתר שירותים אחרים הנוגעים לפעילות אתרים ולשימוש באינטרנט. גוגל לא תכרוך את כתובת-IP האתר שלך עם מידע אחר כלשהו שנמצא בידה. תוכל לסרב להשתמש ב"עוגיות" בכך שתבחר בהגדרות המתאימות במנוע החיפוש שלך. עם זאת, שים לב כי בעשותך זאת ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש מלא בכל האפשרויות שעשויות להיות לאתר הזה. יתר על כן, תוכל למנוע מגוגל לאסוף מידע ולעשות בו שימוש ("עוגיות" וכתובת-IP) בעזרת הורדה והתקנה של מנוע החיפוש

מידע נוסף