SamarArt

סמר ארט- החלה את פעילותה בשנת 2010 ע"י האמנית דגנית שפיר,מתוך הבנה שיצירה בקהילה מהווה מקום מפגש בלתי אמצעי של אנשים עם עצמם ועם אחרים. הסדנאות פתוחות לכל בעלי עניין: ילדים נוער ומבוגרים.אנשים שזו להם פגישה ראשונה עם אמנות חזותית וכאלו שכבר מנוסים בתחום.

כל הקורסים מיועדים לנוער (כתה ט' ומעלה) ומבוגרים, שני שליש מהשנה מיועדים לתרגילים להעצמת הידע הטכני ושילובו עם הרעיון האישי של התלמיד. השליש האחרון של השנה מיועד לעבודה אישית של התלמיד,שמבוססת על הידע שנרכש במשך השנה. בכל הקורסים תהיה התיחסות לאמני העבר וההווה, נלמד מהם ונשתמש בהם כמקור השראה